Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is er op gericht gedachten en gedrag positief te beïnvloeden. Als kinderen belangrijke zaken en gebeurtenissen in hun leven voortdurend vanuit een negatief standpunt bekijken, worden zij sneller somber, angstig of boos. Samen met het kind wordt onderzocht of die negatieve manier van denken wel klopt of op waarheid berust. Vervolgens wordt bekeken welke positieve manier van denken beter zou passen en hoe deze negatieve gedachten kunnen worden omgezet naar positieve gedachten. Ook leert het kind irreële gedachten te vervangen door meer realistische gedachten.

Naast het focussen op de denkwijze wordt er eveneens stilgestaan bij het gedrag dat het kind vertoont. Als een kind uit angst bepaalde dingen telkens vermijdt, zal dit de angst versterken in plaats van verminderen. Een kind dat zijn mening niet goed durft te uiten, zal meer onzeker of geïrriteerd raken en een kind dat niet geleerd heeft hoe hij zich kan beheersen, zal sneller vanuit impulsiviteit handelen. Met cognitieve gedragstherapie wordt het probleemgedrag in kaart gebracht en in welke omstandigheden dit voorkomt. Vervolgens wordt er nieuw, meer gewenst en passend gedrag bedacht en ingeoefend.

Andere therapievormen

pion

Speltherapie

uil-1

ACT4Kids

think2

Psycho-educatie

fam

Ouderbegeleiding