Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die rechtstreeks aansluit bij de beleving van het kind, waarbij spel het communicatiemiddel is. Spel is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier van communiceren en vaak makkelijker om iets duidelijk te maken dan praten. Het spel geeft het kind de mogelijkheid om te ervaren en te ontspannen. Tevens kan een kind zijn gedachten, gevoelens en wensen uiten in zijn spel. Ook kunnen (ingrijpende) ervaringen verwerkt worden en kan het kind experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Door interventies vanuit de therapeut verwerft het kind nieuwe inzichten in zijn eigen emoties en gedachten en die van anderen. Door de positieve aandacht en door te ervaren dat het kind zelf invloed kan uitoefenen op situaties, kan het zelfvertrouwen en zelfoplossend vermogen van het kind groeien.

Andere therapievormen

think2

Psycho-educatie

uil-1

ACT4Kids

fam

Ouderbegeleiding