Ouderbegeleiding

Opvoeden is voor ouders een uitdagende taak. Zeker wanneer een kind moeite heeft om zich aan afspraken en regels te houden. Over het algemeen volgen ouders hun gevoel in wat goed zou zijn voor hun kind en vaak werkt dit goed. Maar soms verloopt het opvoeden minder vanzelf en blijven problemen bestaan, ongeacht wat ouders proberen. Ouderbegeleiding door Kindertherapie Peel en Maas kan dan helpend zijn.

Andere therapievormen

pion

Speltherapie

uil-1

ACT4Kids

think2

Psycho-educatie