Psycho-educatie

Middels psycho-educatie leert het kind over wat hij precies heeft. Meestal heeft dit betrekking op een bepaalde diagnose of problematiek zoals ADHD, autisme, hoogbegaafdheid of iets anders. Wat houdt het precies in en wat betekent dit voor hem in zijn dagelijkse leven? Het kind leert zichzelf beter begrijpen en accepteren. Hij leert om te gaan met de moeilijkheden die de problematiek met zich meebrengt en krijgt hiervoor tips. Er wordt geoefend met opdrachten.

Ook ouders worden hierbij betrokken, zodat zij meer inzicht krijgen in hun kind. Op deze manier leren zij om zich meer in te leven en kunnen zij beter omgaan met de problematiek. Tevens kunnen broers en zussen betrokken worden bij de psycho-educatie.

Andere therapievormen

pion

Speltherapie

uil-1

ACT4Kids

fam

Ouderbegeleiding