Zakelijke informatie

Tarieven en vergoedingen

Met een verwijzing van de huisarts, gemeente, jeugdarts, gecertificeerde instelling of specialist kan behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed worden door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in Midden-Limburg West heeft Kindertherapie een rechtstreeks contract. Dit zijn de gemeenten  Leudal, Weert en Nederweert. Voor de gemeenten in Noord-Limburg is Kindertherapie Peel en Maas aangesloten bij coöperatie ZorgXtra, zodat de behandeling in Venray, Gennep, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Peel en Maas ook vergoed wordt door de gemeente.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om op eigen kosten een behandeltraject aan te vragen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via info@kindertherapiepeelenmaas.nl of 06-45634182

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Het is dan belangrijk om deze afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer de afspraak te laat of niet wordt afgezegd, wordt een bedrag van 85 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed.

 

Wachtlijst

Er is momenteel een wachtlijst van ongeveer zes weken voor behandeling.

 

Cliënttevredenheid

Cliënten beoordelen de behandeling gemiddeld met een 8,9.

 

Registraties

beroepsvereniging NIP registratienummer:

228396

beroepsvereniging FVB registratienummer:

108821

kwaliteitsregister SKJ registratienummer:

130003937

Lid van samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

 

Gecertificeerd therapeut ACT4Kids

AGB-codes praktijk:

94064158

90064977

AGB-codes zorgverlener:

94104612

90105707

KvK nummer:

BTW-id:

71355200

NL001839131B71

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Kindertherapie Peel en Maas voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat ouders een klacht hebben over het beroepsmatig handelen van de behandelaar. De voorkeur gaat er naar uit dit eerst met de behandelaar te bespreken. Wanneer ouders en de behandelaar er samen niet uitkomen, dan kunnen ouders overwegen een klacht in te dienen. Dit kan bij het College van Toezicht van het NIP of bij de klachtencommissie van de FVB. Ook kunnen ouders gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Nibig geschilleninstantie. Tevens is Kindertherapie Peel en Maas aangesloten bij de onafhankelijke en erkende geschillencommissie Zorggeschil. Het klachtenreglement van Nibig ligt ter inzage in de praktijk van Kindertherapie Peel en Maas.

 

Beroepscode

Kindertherapie Peel en Maas handelt volgens de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in de beroepscode voor vaktherapeutische beroepen en de beroepscode voor psychologen. Beide beroepscodes liggen ter inzage in de praktijk van Kindertherapie Peel en Maas.