EMDR therapie

EMDR staat voor "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Letterlijk betekent dit door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw opslaan. Het is een therapie die toegepast kan worden als iemand last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Voor kinderen kunnen dit ook ogenschijnlijk minder ingrijpende gebeurtenissen zijn, zoals een nare ervaring bij de tandarts of dokter. Een droom of een filmpje dat ze gezien hebben. Maar ook als een kind bang is voor mogelijke toekomstige gebeurtenissen, de zogenaamde rampscenario’s, kan EMDR ingezet worden. Daarnaast kan EMDR helpend zijn bij het ontkrachten van negatieve kernovertuigingen, zoals "ik ben niets waard" of "anderen zijn niet te vertrouwen".

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen, tikjes op de knieën of op de koptelefoon ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat het focussen op een traumatische herinnering zowel levendig als intens is, kost dit best veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven, waardoor de emotionele lading af zal nemen.

EMDR therapie voor kinderen

EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij dit vroegkinderlijk trauma of bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

EMDR therapie is helpend wanneer een kind vastloopt in het verwerken van schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenissen.

Voorbeelden van gebeurtenissen

 • (auto)ongeluk
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling (of getuige hiervan zijn)
 • (seksueel) misbruik
 • brand
 • verlies van een dierbare
 • pesten
 • scheiding van ouders
 • oorlogsgeweld
 • enge filmpjes

Doordat de verwerking vastloopt, voelt en gedraagt het kind zich anders en reageert hij anders op zijn omgeving. Deze veranderingen hebben, vaak ongemerkt, te maken met de onverwerkte gebeurtenis. Door zo'n schokkende gebeurtenis kan het kind blijvend angstige beelden of gedachten hierover hebben. Daardoor kan hij last hebben van verschillende klachten.

Voorbeelden van klachten

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen van de gebeurtenis
 • snel geïrriteerd raken, een kort lontje
 • schaamte of schuldgevoel
 • negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • nachtmerries
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek of onrust
 • stress

Herken je deze klachten bij jouw kind? Dan kan EMDR therapie een passende behandeling zijn om jouw kind van deze klachten af te helpen.

Wil je meer weten over EMDR?

Neem gerust contact met mij op.

Andere therapievormen

pion

Speltherapie

think2

Psycho-educatie

uil-1

ACT4Kids

fam

Ouderbegeleiding