EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie die toegepast kan worden bij iemand die last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Voor kinderen kunnen dit ook ogenschijnlijk minder ingrijpende gebeurtenissen zijn, zoals een nare ervaring bij de tandarts of dokter, een droom of een filmpje dat ze gezien hebben. Wanneer een kind kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen, kan EMDR toegepast worden. Door het informatie-verwerkingssyteem in de hersenen te activeren, zal de emotionele lading behorende bij de herinneringen aan de gebeurtenis afzwakken.

EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Andere therapievormen

pion

Speltherapie

think2

Psycho-educatie

think

Cognitieve gedragstherapie

fam

Ouderbegeleiding