Kindertherapie

Kindertherapie is een individuele vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren met psychische, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en wanneer deze ontwikkeling vastloopt, kan kindertherapie helpen om deze stagnatie op te heffen. Er wordt meestal gewerkt met een combinatie van spel en praten om het kind en zijn problemen te begrijpen, het zelfinzicht te vergroten en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. 

Omdat het kind onderdeel is van een systeem, is het niet alleen van belang om het kind te helpen, maar ook de ouders of opvoeders te betrekken bij de behandeling. Afhankelijk van de aard van de problematiek, maar ook wat passend is bij het kind, wordt gekozen voor een meer directe of indirecte werkwijze.

Veelal zal de behandeling een combinatie zijn van onderstaande therapievormen:

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die rechtstreeks aansluit bij de beleving van het kind. Daarbij is spel het communicatiemiddel.

EMDR

EMDR is een therapie die toegepast kan worden bij iemand die last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is er op gericht gedachten en gedrag positief te beïnvloeden.

Psycho-educatie

Middels psycho-educatie leert het kind over wat hij precies heeft. Meestal heeft dit betrekking op een bepaalde diagnose of problematiek. Denk daarbij aan ADHD, autisme, hoogbegaafdheid of iets anders.

Ouderbegeleiding

Opvoeden is voor ouders een uitdagende taak. Zeker wanneer een kind moeite heeft om zich aan afspraken en regels te houden.

ACT4Kids

ACT4Kids is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT leert je om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en psychologisch flexibel te zijn.