Voor wie

Signalen van het kind

Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling, kan kindertherapie ingezet worden om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Ouders en kinderen merken vaak dat hun kind niet lekker in zijn vel zit. Er is bijvoorbeeld sprake van:

 • concentratieproblemen
 • leerproblemen op school
 • gedragsproblemen
 • verandering van stemming
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • slaapproblemen
 • problemen met de zindelijkheid

 

Probleemgebieden

Kindertherapie kan helpend zijn bij onder andere de volgende probleemgebieden:

 • aanpassingsproblemen na bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing of veranderde gezinssamenstelling
 • angsten
 • somberheid of depressieve gevoelens
 • verstoorde rouw of verlieservaringen
 • traumatische ervaringen, zoals mishandeling of misbruik of daarvan getuige geweest zijn, ongeluk of pestervaringen
 • ziekte, handicap of psychiatrische problematiek van het kind of gezinsleden
 • driftbuien, hyperactief gedrag
 • moeite met het uiten van emoties
 • weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen
 • hechtingsproblemen
 • sociale omgangsproblemen, zoals geen vriendjes hebben, pesten, teruggetrokken gedrag
 • moeilijkheden in de omgang met volwassenen, zoals moeite met autoriteit en gehoorzamen
 • slaap- en eetproblemen, tics en onzindelijkheid
 • opvoedingsmoeilijkheden, zoals pedagogische onmacht

 

Herken je deze signalen of problemen? Kindertherapie Peel en Maas biedt verschillende vormen van kindertherapie om deze te behandelen. Benieuwd hoe het behandeltraject er uit ziet? Lees meer over onze werkwijze.